Prosty sposób na podbicie ceny mieszkania

nieruchomości

Coraz częstszym zjawiskiem w Polsce staje się tak zwany „Home staging”, czyli profesjonalne przygotowanie mieszkania(domu) do wynajmu lub sprzedaży. Ta usługa jest więc nieodzownym elementem sprzedaży zwłaszcza w czasach obecnego kryzysu gospodarczego i zwiększonej podaży nieruchomości. Podstawą tej usługi jest przedstawienie nieruchomości w jak najbardziej to możliwe korzystnej formie. Według Katarzyny Wiśniewskiej z firmy Freedom największym błędem Polaków przy sprzedawaniu mieszkań jest brak przemyślanej oferty i niesprecyzowane funkcje pomieszczeń.

Bardzo często zdarza się że dany pokój pełni rożne funkcje, co być może aktualnym mieszkańcom nie przeszkadza, ale z perspektywy marketingu sprawia pewien chaos i nie przyciąga klientów.

Właściwie zawsze firmy zajmujące się home stagingiem dokonują zmian w umeblowaniu pomieszczeń w domu który jest potencjalnie wystawiany na sprzedaż. Cała gama ekspertów od aranżu wnętrz opierając się na zasadach prawidłowej kompozycji i ułożenia przestrzennego ustawia rzeczy będące w mieszkaniu tak aby wprawiały w odpowiedni nastrój i klimat. Dodatkowo firma jest odpowiedzialna za profesjonalną sesję zdjęciową. Dlaczego ludzie decydują się na taka pomoc?

Bo w dzisiejszych czasach sprzedanie mieszkania nie należy do łatwych spraw. Dostęp do światowej sieci ułatwił ale też utrudnił możliwość sprzedaży, ponieważ każdy może sobie wyszukać ofertę w jednym wygodnym miejscu. Trzeba, więc coś zrobić w celu wyróżnienia swojej nieruchomości spośród wszystkich innych. Pokazania czegoś nowego, niewiarygodnego i szczególnego. Oferta musi być świetnie przygotowana, musi zapraszać klienta do tego, żeby przyszedł. Firmy brokerskie mają do tego świetne narzędzia, jeżeli ktoś chce szybko sprzedać nieruchomość i zgłosi się do specjalisty, to na pewno ten cel osiągnie. Moim zdaniem jest to warte swojej ceny, bowiem takie usługi kosztują w granicach 300-500zł, co jak na profesjonalne usługi w dziedzinie reklamy naprawdę jest przystępną ceną. Tym bardziej, że szanse na sprzedaż mieszkania zwiększają się wielokrotnie.

Jak zabezpieczyć się na starość i mądrze podzielić majątek

Często zdarzają się osoby które w podeszłym wieku pragną dzielić swój majątek, który gromadzili przez cały okres swojego życia, w celu uniknięcia możliwych sporów między spadkobiercami. Najczęściej takie osoby decydują się przenieść własność nieruchomości z wykorzystaniem instytucji darowizny. Jednakże w takiej sytuacji muszą liczyć na dobrą wolę obdarowanego. Istnieje o wiele bardziej bezpieczna forma umowy związanej z przekazaniem spadku. W ramach przeniesienia własnej nieruchomości na wybraną przez nas osobę, można skorzystać z instytucji dożywocia. Wyżej wymieniona umowa została przewidziana przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Jest tutaj zastosowany ograniczony element prawa rzeczowego , czyli tzw. służebność, co sprawia, że jest to szczególna umowa dotycząca przenoszenia własności gruntowej. Przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy, a także jeżeli umowa to przewiduje osobie mu bliskiej, dożywotnie utrzymanie. Jeżeli sprawa dotyczy osób bliskich to tu należy nadmienić: krewnych, powinowatych, a także inne osoby nie pozostające z tą osobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, a także związane z nim węzłem przyjaźni i bliskości w sensie uczuciowym (tytułem przykładu konkubinat) lub pozostające ze zbywcą we wspólnym gospodarstwie domowym.
W umowie dożywotniej należy szczegółowo określić prawa zbywcy jak i obowiązki nabywcy nieruchomości, aby uniknąć niepożądanych nieporozumień. Jeżeli dana osoba będzie mieszkała poza miejscem przekazanej nieruchomości to powinna być określona dokładnie, wielkość jak i rodzaj świadczeń oraz forma zmian w przypadku śmierci osoby nadającej nieruchomość. Oczywiście jeśli obie strony nie zachowują relacji między sobą zawartych na umowie cywil no prawnej to można rozpatrywać je w sądowym postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego. Mam nadzieję że mój punkt patrzenia przedstawiłem w sposób łatwy, rzeczowy i czytelny.

Czy korzystać z usług pośrednika nieruchomościami ? Czy próbować samemu kupić dobre mieszkanie.

pośrednik

Na ogół często słyszymy różne anegdoty na temat usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Mała część społeczeństwa zwraca jednak uwagę na zasadniczą kwestię, czyli swoboda wyboru. Każdy obywatel naszego kraju ma prawo podczas dokonywania transakcji korzystać z fachowej pomocy lub nie. Wszystkie operacje finansowe może wykonywać sam zarówno wynajem jak i sprzedaż. Tylko ważne jest to by się zastanowić czy, aby na pewno warto. Co prawda można zamieścić ogłoszenie na portalu, przyjmować setki telefonów, a następnie wpuszczać do swojego mieszkania niezliczoną ilość „zwiedzających”, którzy będą przychodzili, kiedy im jest wygodnie, i którzy w większości pozostaną anonimowi, ale nie zawsze wszyscy maja na to czas i zdolności. Można umawiać się na różnego rodzaju formy rozliczania transakcji, układania jej w czasie. Można dokonać oszacowania wartości własnej nieruchomości na podstawie danych prezentowanych na ogólnodostępnych portalach. Można finalnie osiągnąć wartość zbliżoną do ceny, jaką uznamy za właściwą. Ale czy rzeczywiście udało nam się uzyskać więcej niż w przypadku pomocy ze strony specjalisty tego niestety nie da się ocenić, ponieważ za wiele czynników składa się na końcową ocenę działań. Nie możemy mieć tej pewności, ponieważ działania, jakie podejmuje osoba działająca indywidualnie, trafiają do niewspółmiernie mniejszej ilości zainteresowanych, niż w przypadku, gdy marketingiem zajmie się profesjonalista. Bywa, że kontrahentem jest osoba biegła w technikach prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji, a warunki umowy ewidentnie niesymetrycznie zabezpieczą strony transakcji. Bez pomocy specjalisty istnieje duże ryzyko popełnienia błędu np. wpisując do umowy bzdury, bądź nie nazywając odpowiednio otrzymywanych przy tej umowie kwot płatności. Można w ten sposób bezpowrotnie stracić ogromne sumy, stanowiące niejednokrotnie majątek gromadzony przez całe życie. Takie przykłady doświadczony pośrednik może mnożyć bez końca. Dlatego warto dwa razy się zastanowić zanim podejmiemy decyzje.